Maak deel uit van #COMMIT

Wij zijn het COMMIT Team!

Wij werken in Oostenrijk, Griekenland, Italië, Nederland en België aan één doel: een campagne bouwen die laat zien wat iedereen kan doen tegen haat in het dagelijks leven.

 

We willen ons inzetten tegen haat, om het bewustzijn te vergroten van de gemakkelijke trucs die worden gebruikt om mensen tegen elkaar op te zetten, door fundamentele acties te bevorderen om haat in onze samenleving te weerstaan en tegen te gaan.

Doe je met ons mee?

Wil je jezelf inzetten tegen haat?

Als u het eens bent met onze visie, volg dan deze eenvoudige stappen in jouw dagelijks leven en verspreidt het woord: onderteken de COMMIT-verklaring!

5 eenvoudige stappen voor bewustwording en actie tegen haat

1. Angst en onzekerheid maken ons vatbaar voor haatzaaien.
We zullen onze angsten en kwetsbaarheden herkennen en begrijpen hoe mensen of groepen ze kunnen proberen uit te buiten.
2. De wens om te in-groepen is natuurlijk om onzekerheid tegen te gaan, maar in-groepering kan mensen gemakkelijk in destructieve richtingen duwen.
We zullen onze motivaties en de beloften van potentiële groepen voor en na het toetreden kritisch beoordelen.
3. Haatzaaien kan een negatieve invloed hebben op het maatschappelijk discours en leiden tot discriminatie en in sommige gevallen zelfs tot geweld.
We zullen haatzaaien herkennen, de impact ervan begrijpen en het tegengaan.
4. Active bystandership is de beste verdediging tegen haatzaaien.
We zullen vroeg opstaan – bondgenoten zoeken – en onthouden dat zelfs de kleinste acties tellen. Of het nu gaat om het leuk vinden van positieve opmerkingen online of het (veilig) ingrijpen wanneer we haatzaaiende taal of problematische situaties tegenkomen, we zullen proberen een verschil te maken.
5. Val problemen aan, niet mensen.
Het aanvallen van individuen of groepen zondebokken zal onze problemen niet oplossen. We zullen zoeken naar wortelproblemen, in plaats van alleen symptomen aan te vallen. We zullen proberen het probleem zelf op te lossen en in plaats daarvan anderen niet tot zondebok te maken.

BENT U HET MET ONS EENS?

DEELT U ONZE VISIE?

VERBINDT U ZICH MET ONS?

Heb je hulp nodig voor het houden aan dit COMMITment?
Volg deze eenvoudige regels en doe het elke dag!

1. Haat doet pijn, doodt soms 

Onverdraagzaamheid en geweld kunnen alleen worden bestreden met respect en educatie. Haat kan niet bestreden worden met meer haat!

 

2. Te vaak gaan oordelen niet verder dan de schijn.

Respect komt voort uit het kennen en begrijpen van anderen. Verplaats jezelf in andermans schoenen!

 

3. Verschillen kunnen een bron van angst zijn

Verschillen moeten niet met achterdocht worden begroet, maar als een kans voor verrijking. Koester de verschillen!

 

4. Extremisme is nooit goed

Absolute standpunten bevorderen geen democratisch debat. De wereld is niet zwart-wit. Hou van kleur!

 

5. Discriminatie hecht geen waarde aan diversiteit

Een gefragmenteerde samenleving is een fragiele samenleving. Sociale cohesie is een fundamentele waarde. Promoot inclusie!

 

6. Labels annuleren de uniciteit van mensen

Religieuze overtuiging, politieke positie, nationaliteit of seksuele geaardheid mogen niet worden gebruikt om een persoon te discrimineren. We zijn allemaal mensen met gelijke rechten!

 

7. Sociale media kunnen een giftige plek zijn

Het delen van trollen en virale memes gericht op het schaden van iemand, iets of een minderheid maakt het web een giftige plek. Maak van het web een betere plek!

 

8. Het verspreiden van nepnieuws zorgt voor paniek en verwarring in de samenleving

Voordat u nieuws deelt, controleert u de bronnen. Deel nieuws op een verantwoorde manier!

 

9. Haatzaaien op het web is oncontroleerbaar.

Haatzaaien kan een schending van de mensenrechten zijn, dus ieder van ons moet de verspreiding ervan zoveel mogelijk beperken. Woorden hebben gewicht. Gebruik woorden bewust!

 

10. Hate speech generates hate actions

Haatzaaien genereert haatdragende acties De stap van woorden naar een daad van fysiek geweld is korter dan je denkt. Maak haat bij de oorsprong onschadelijk!

Niet genoeg?

Blijf nog steeds scrollen …

 1. Het is niet jouw schuld als iemand jou vernedert.
 2. Steun degenen die door anderen worden gekleineerd en hulp nodig hebben.
 3. Leer je grenzen kennen!
 4. Probeer conflicten zonder geweld op te lossen!
 5. Zet anderen niet neer om jezelf er beter uit te laten zien.
 6. Respecteer je klasgenoten, ook al zijn ze anders dan jij.
 7. Zowel acties als inactiviteit kan van invloed zijn op anderen.
 8. Respectloze uitspraken doen pijn.
 9. Plezier met anderen is beter dan plezier ten koste van anderen.
 10. Als je vernedering ervaart, zoek dan iemand die je kunt vertrouwen en praat erover. Steun zoeken is niet verraden!
 • Het opmerken en evalueren van de situatie. Als je merkt dat iemand onwel is, moet je de situatie serieus nemen en niet wegkijken.
 • Wees ondersteunend wanneer je merkt dat iemand zich niet goed voelt. Laat de getroffenen zien dat ze niet alleen zijn. Laat zien dat je het niet eens bent met vernedering.
 • Neem verantwoordelijkheid en help: “Ik kan iets doen. Ik ondersteun de persoon naar mijn beste vermogen.” Ook als je bang bent dat ze zich (ook) tegen je gaan keren.
 • Zoek hulp als je je zorgen maakt dat je zelf wordt aangevallen!
 • Handelen en weten hoe te helpen: “Dit is wat ik kan doen om de situatie te verbeteren.”
 • Als je niet weet wat je moet doen, je het gevoel hebt dat je niet kunt helpen of dat je niet wilt ingrijpen: zoek hulp
 • Aanmoedigen. De persoon wil misschien niet met je praten, maar je kunt hem of haar aanmoedigen om met iemand te praten die hij vertrouwt
 • Meldt onrecht. Sta op en pleit voor anderen.
 • Overschat jezelf niet. Zoek op tijd hulp. Je moet en kunt vaak niet alles alleen bereiken. Breng jezelf niet in gevaar!
 • Let op en handel – indien van toepassing – wanneer je onrecht tegenkomt! Hierdoor ga je je ook beter voelen.
 • Bewustwording van de rol van slachtoffers, daders & omstanders verdient speciale aandacht.
 1. Geef geen commentaar, als je niet genoeg weet over de situatie.
 2. Oordeel niet over mensen, als je ze niet kent.
 3. Melden! Meldt elke verdachte opmerking, zelfs als je het niet zeker weet. . .
 4. Plaats geen berichten als je boos bent of in een slecht humeur bent.
 5. Gebruik feiten en bewijs.
 • Doof de vlam (= iemand virtueel alleen of in een groep beledigen)
 • Vermijd dissing (= iemand op een overdreven manier belachelijk maken)
 • Niet triggeren (= een emotionele reactie veroorzaakt door woorden en beelden die traumatisch zijn voor een persoon)
 • Stop de trol (= de opzettelijke actie van het maken van controversiële opmerkingen online om reflexmatige reacties van andere gebruikers uit te lokken)
 • Trap niet in oplichting (= de situatie waarin extremisten in online gemeenschappen een vruchtbare bodem kunnen vinden om hun gewelddadige propaganda uit te voeren)
 • Pas op voor verbieden  (= uitsluiting van een virtuele community)
HET COMMIT TEAM nodigt u uit om:  
 • geen inhoud van extremisme, nepnieuws, haatzaaiende uitlatingen, aanzetten tot geweld te reproduceren op uw persoonlijke online profiel /website en / of sociale media.
 • een actieve rol te spelen in het voorkomen en bestrijden van het fenomeen door de (her)productie van alternatieve en tegenverhalen.
 • opmerkingen/berichten/artikelen met extremistische inhoud, haatzaaiende uitlatingen, aanzetten tot geweld en/of nepnieuws te melden aan de respectieve bevoegde instantie.
 • uw bronnen en elk nieuwsbericht te controleren en te verifiëren voordat u het reproduceert.
 • geen nieuws te reproduceren/opnieuw  te publiceren voordat de betrouwbaarheid van het nieuwsbericht en de bron ervan is onderzocht
 • geen nieuws en opmerkingen te reproduceren/te plaatsen die worden meegesleept door uw emoties, zodat het relevante nieuws en/of commentaar geen onrechtvaardige laster of laster vormt.
 • het “tegenovergestelde standpunt” te overwegen voordat u conclusies trekt of materiaal plaatst.
 • uw vriendelijke, professionele en sociale netwerk te motiveren om op de hoogte te zijn van de gebruikte bronnen voordat enig materiaal wordt gereproduceerd.
 • de positieve inhoud te  produceren met het oog op het vergroten van het bewustzijn van uw online leeftijdsgenoten.

HET COMMIT TEAM

ROEPT bedrijven op het gebied van sociale media en informatie- en communicatietechnologie (ICT) OP om:

 1. te investeren in de voortdurende professionele ontwikkeling van werknemers met het oog op capaciteitsopbouw voor het opsporen van schadelijke inhoud, alsmede in het opzetten van relevante systemen voor het afwijzen en/of verwijderen van relevante berichten.
 2. de meldingsprocedures van de relevante kwaadwillige opmerkingen/berichten op een begrijpelijke manier te vernieuwen, te vereenvoudigen en te communiceren.
 3. software te maken en te implementeren om haatzaaiende uitlatingen te controleren.

MOEDIGT lokale, regionale en nationale actoren uit het maatschappelijk middenveld aan om bewustmakingscampagnes te ontwerpen en uit te voeren om het publiek te informeren over de gevaren van internet.

 

VERWELKOMT EN MOEDIGT samenwerking AAN tussen relevante overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties, informatietechnologie- en communicatiebedrijven (ICT) om de verspreiding van extremistische inhoud, haatzaaiende uitlatingen, nepnieuws en het aanzetten tot geweld via internet en sociale media te voorkomen en te bestrijden;

samenwerking en betrokkenheid van de massamedia bij de verspreiding van bewustmakingsactiviteiten;

deelname van gerenommeerde en populaire persoonlijkheden aan voorlichtingscampagnes om een grotere publieke impact te bereiken. 

 

DRINGT AAN OP de integratie van onderwijsprogramma’s op scholen om individuen in staat te stellen bij te dragen aan de preventie en bestrijding van haatzaaiende uitlatingen, seksistische uitlatingen, aanzetten tot geweld en nepnieuws.

 

MOEDIGT onderzoeksinstituten en organisaties aan om voortdurend onderzoek te doen naar de pushfactoren en onderliggende oorzaken die individuen aanzetten tot haatzaaien en andere bovengenoemde verschijnselen.

BENT U HET MET ONS EENS?

DEELT U ONZE VISIE?

VERBINDT U ZICH MET ONS?

De COMMIT EUROPEAN-verklaring is tot stand gekomen dankzij het werk van de deelnemers aan de COMMIT-capaciteitsopbouw in Italië, Oostenrijk, Griekenland en Nederland.

COMMIT Declaration

Thank you for signing in our COMMIT Declaration

It is important for us to know that so many people are committed, like us, in working everyday to combate hate!
Do you want to get in touch with other people with the same vision?

Please, sign it to the COMMIT NETWORK. (https://commitproject.eu/register/)

You will be able to share ideas, proposal, initiatives, good practices and questions, within our FORUM. (https://commitproject.eu/forum/)

We look forward to having you on board!

%%je handtekening%%The COMMIT team

Share this with your friends: