Bronnen

Featured Project.

Build a future.

168,000

Targeted population

4-6 years

October 2019 - August 2023

Support a classroom. Build a future.

ongoing0%

Publicaties

Rapport over inhoudsanalyse

Een door technologie ondersteunde online contentanalyse ontwikkeld door Textgain (België) om de push- en pull-factoren en onderliggende oorzaken van radicalisering te identificeren. Textgain ontwikkelt social media monitoring tools die data van social media verzamelen en die data vervolgens analyseren met behulp van Artificial Intelligence technologie uit het vakgebied Natural Language Processing (NLP). NLP is technologie die in staat is om automatisch informatie uit grote documentstromen te extraheren door middel van geautomatiseerde tekstanalyse. Dit biedt een kwantitatief perspectief op de data die de kwalitatieve analyses over push- en pull-factoren van extremisme en radicalisering kunnen ondersteunen.

 

Lees meer

Rapport voor het in kaart brengen van doelgroepen

een veldonderzoek gericht op het vinden van informatie die nuttig is voor de opbouw van effectieve communicatiecampagnes op sociale media over nepnieuws, haatzaaien en populisme, extremisme en radicalisering. In het bijzonder heeft het rapport door middel van interviews en focusgroepen het volgende verzameld: informatie over de doelgroep (jongeren van 18 tot 25 jaar die potentieel kwetsbaar zijn voor extremistische propaganda in Italië, Nederland, Oostenrijk en Griekenland), met betrekking tot hun politieke oriëntatie, religieuze overtuigingen, culturele interesses, mediavoorkeuren en -praktijken, sociaaleconomische achtergronden, sociale netwerken waarin zij actief zijn, enz.; .; identificatie van plaatsen, thema’s en manieren die haatzaaiende uitlatingen en de verschillende vormen van extremisme voeden die door ons project worden aangepakt; detectie van eventuele tegen- en alternatieve verhalen die tijdens de communicatiecampagnes kunnen worden ontwikkeld.

 

Lees meer

Trainingsmateriaal voor het programma voor capaciteitsopbouw

Het Capacity Building Programme (CBP) is gericht aan universiteitsstudenten, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Het is verdeeld in 6 modules met een totale duur van 30 uur, met als doel de competenties en hulpmiddelen te bieden die nodig zijn om radicale en extremistische content online te begrijpen, te analyseren en tegen te gaan, de schadelijke effecten ervan te deconstrueren en te voorkomen, tegen- en alternatieve verhalen online te ontwikkelen en te verspreiden.

 

Lees meer

Trainingsmateriaal voor workshops met jongeren

Richtlijnen en trainingsmateriaal voor het organiseren van workshops met jongeren om hen uit te rusten met kritisch denkvermogen, mediageletterdheid en digitale vaardigheden om valse informatie, haatzaaiende uitlatingen, populisme en andere propaganda die intolerantie en geweld bevordert, te kunnen identificeren en weerstaan. De workshops behandelen ook de methodologie van alternatieve verhalen en digitale verhalen om studenten te betrekken bij het creëren van alternatieve en tegenverhalen.

 

Lees meer

Download traningsmateriaal

Nationale COMMIT-verklaringen

Een memorandum van overeenstemming met bottom-up aanbevelingen van lokale deelnemers aan de capaciteitsopbouw over hoe extremistische online-inhoud kan worden bestreden, radicalisering kan worden voorkomen en de Europese democratische waarden kunnen worden bevorderd.

 

Lees meer

Europese COMMIT-verklaring

Een gemeenschappelijk “manifest” om een gezamenlijke verbintenis te bevorderen om online actie te ondernemen tegen extremisme en radicalisme met behulp van alternatieve en tegenverhalen die democratische waarden impliceren.

 

Lees meer

Publicatie van goede praktijken en geleerde lessen

Een document met een samenvatting van de geleerde les, goede praktijken, tips en adviezen van het COMMIT-partnerschap na een jaar implementatie van de communicatiecampagne op sociale media, ter ondersteuning van andere beroepsbeoefenaars en maatschappelijke organisaties bij het omgaan met de productie, publicatie en verspreiding van sociale media-inhoud, voor bewustmakingsintentie.

 

Lees meer

Brochures

ÜBER COMMIT

COMMIT hat sich zum Ziel gesetzt, gefährdete Jugendliche in 4 Partnerländern (Italien, Österreich, Niederlande, Griechenland) vor Extremismus, Radikalismus & Terrorismus zu schützen & abzuschrecken, indem ihnen Fähigkeiten vermittelt werden, die es ihnen ermöglichen,

Lees meer

Το έργο COMMIT

Το έργο COMMIT αποσκοπεί στην πρόληψη και αποφυγή της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και στροφής των ευάλωτων νέων στον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Αυστρία και την Ολλανδία. Στόχος του έργου είναι να καλλιεργήσει στους νέους δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν: 1. Να δημιουργούν αντι-αφηγήματα που θα αμφισβητούν

Lees meer

ILL PROGETTO COMMIT

Il progetto COMMIT mira a dissuadere giovani vulnerabili in 4 paesi partner (Italia, Austria, Olanda e Grecia) dall’estremismo, dal radicalismo e dalla violenza, fornendo loro le competenze necessarie per creare narrazioni alternative e positive per sfidare e resistere alla propaganda estremista online promuovendo

Lees meer

OVER COMMIT

COMMIT heeft tot doel extremisme, radicalisering en terrorisme onder kwetsbare jongeren in vier landen (Italië, Oostenrijk, Nederland, Griekenland) te voorkomen en tegen te gaan, door hen te trainen in het: 1) herkennen en weerstaan van extremistische online propaganda; 2) verspreiden van

Lees meer

Technologie

ZELFLERENDE TECHNOLOGIE

COMMIT maakt gebruik van technologie die gebaseerd is op kunstmatige intelligentie en machine learning.

 

 De algoritmes die binnen dit project worden gebruikt, zoeken autonoom naar patronen in de verzamelde data. Ze helpen ons inzicht te krijgen in het onderwerp dat mensen bespreken op sociale media en waar tekenen van polarisatie kunnen worden waargenomen.

PRIVACY

COMMIT stelt de bescherming van de privacy altijd voorop. We gebruiken alleen gegevens van openbare sociale media-accounts en de gegevens op het dashboard kunnen nooit aan een persoon worden gekoppeld.

 

Al onze activiteiten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.